onsdag 9. februar 2011

Kladd til innledning om informasjonskløft


I dagens samfunn har informasjon og kunnskap blitt ujevnt fordelt blant ulike folkemengder. Siden folk tilegner seg informasjon på forskjellige måter og i varierende tidsrom, har det blitt slik at de som allerede har mye kunnskap og makt er de første som tar til seg ny informasjon. Dette er noe massemediene, dvs. TV, avis, radio og internett, er med på å nå ut med informasjon til tusener av mennesker. I dette tilfellet skulle media sin rolle ha vært å minske informasjonskløftene, men sannheten er at massemediene skaper enda større og dypere kløfter. Informasjonskløft er det skille mellom ulike grupper når den ene gruppen vet noe eller har en informasjon/kunnskap den andre gruppen ikke har. I alle tilfeller er det en gruppe som har et fortrinn i forhold til den andre gruppen. Media er da en faktor som skaper informasjonskløfter, men hvordan er det egentlig med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter?

mandag 27. september 2010

Italiensk Neorealisme

En ny tid kom i møte med Italia i 1945. Ikke nok med at italienerne opplevde at krigen tok slutt, men i tillegg til at den fascistiske æra var over ble den tyske okkupasjonen også beseiret.

Neorealismen var den nye tiden. Neorealisme var et opprør mot den klassiske filmen og krigens diktatur og en betegnelse på en bevegelse i italiensk film som var toneangivende mellom 1945 og 1952. Siden det var like etter krigen var over, handlet neorealistenes filmer om fascismen, krigen og den tyske okkupasjonen, filmene gikk dermed ut på reaksjonen på disse. Filmene tok for seg vanlige menneskers kår tiden under og etter krigen, altså tiden som var preget av fattigdom, arbeidsløshet osv. Neorealistene ønsket en politisk oppvåkning i folket og de skapte da enkle og virkelighetsnære uttrykk for å få fram sine budskap.

Epoken er sentral i filmhistorien og har inspirert mange filmskapere både i Italia og internasjonalt.

Roma, cittá aperta, 1945 (Rome, open city) av Roberto Rossellini.

Kilde:

Selvik, Nina Castracane (2002): ”Neorealismen i Italia”http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=4583 Lastet ned 27.09.2010

Olaig100 (2008): Rossellini - Roma Citta Aperta Omaggio a Anna Magnani http://www.youtube.com/watch?v=f_OesvC9M1A Lastet ned 27.09.2010


torsdag 24. september 2009

Stortingsvalget 09 --> SV

For å gi folket partienes budskap og for å nå fram til dem har de brukt en ny og moderne måte i stortingsvalget 2009. For mange år siden var det nok for det meste aviser som særpreget dems form for reklame på den tiden, mens i dag er det tv, internett og slikt. Men særlig internetten har vært til stor hjelp for partiene. Nettsider som facebook, myspace, twitter osv er eksempler på det, men også partienes nettsider. Sosialistisk Venstreparti er et godt eksempel på det.


På youtube er det en bruker som har lagt ut små klipp av Kristin Halvorsen, brukeren er kalt SVnett, og er da sannsynligvis SV’s bruker på youtube som er med på å dra til seg folk og for å gi dem en oversikt over det de jobber for og alt de har planlagt.I et av videoene snakker hun om hvilke grenser som må settes for oljevirksomheten, og om hvilke område som er sterkt utsatt og sier at de slåss hardt for å få gjort noe med det. I videoen er hun sikker på at de kommer til å vinne den saken, bare at det som er igjen er å moblisere de som støtter den. Overbevisende virker hun, og siden de har brukt en så sentral kanal som youtube kan det tenkes at det når fram til mange youtube brukere. 


Innen for internett verden er det uendelig mye man har adgang til, og i det øyeblikket du legger ut noe i offentlige nettsider kan du aldri vite hvem som ser det. Er det noe spennende og interessant blir det fort populært og flere og flere får vite om det og det viktigste er: det når flere. Måter som vi kan ta som eksempel er å legge ut videoer, bilder, tekst, lydfiler og reklame. På facebook for eksempel kan det være nyttig å lage en gruppe. Innen denne gruppen kan man legge ut alle former for informasjon, og man inviterer folk til å bli ”fans”, og da kan man velge om man enten vil at bare fansene kommer seg inn på siden eller gjøre det totalt offentlig (f. Eks i situasjoner som stortingsvalget er det nyttig, for å nå folk flest partiets/ene budskap(er) og påvirke dem ut ifra denne kanalen). 


Kanaler som facebook og youtube anbefales på det sterkeste fordi det er de mest sentrale, og millioner av folk bruker disse og er innom dem hver gang, derfor kan de være til stor nytte.

torsdag 10. september 2009

Medievaner i dag

Som alle vet så har vi mange medievaner. Teknologien har utviklet seg mer og mer etter hvert år som har gått og det har gjort at vi har mange former for underholdning innenfor medie.

Vi bruker mye tid på medie om dagen. Rundt seks til sju av døgnets 24 timer bruker vi på medie. Når vi sier seks til sju timer så er det ikke tatt hensyn til at flere typer medier er i bruk på samme tid, at for eksempel det blir sett på tv imens pc’en er knyttet til internett og er i bruk.

Internett har blitt en utrolig stor del av hverdagen vår, og flere og flere begynner å bli totalt avhengige. Internettbruken I norden er mye høyere enn europeisk gjennomsnittsnivå, og den øker stadig blant befolkningen.

I motsetning til internett bruken har radio lyttingen en litt annerledes statistikk. Den viser istedet for at radio lyttingen øker i prosent går den litt ned også opp igjen men ikke fullt så mye som det den var i utgangspunktet. Mens internett bruken er i stadig økning.

onsdag 2. september 2009

Forventninger til mediefaget :)


Jeg tror det er mange emner i mediefaget som jeg ikke hadde tenkt på at vi skulle gå gjennom. Jeg trodde egentlig at det skulle være mer praktiske ting vi skulle drive med, men nå vet jeg at det også er mye teori noe som er like viktig. Så vet jeg også at det blir emner i faget som ikke interesserer meg fullt så mye som de andre, men jeg har bestemt meg for å henge med uansett hva det er.

Det er helt sikkert at kommunikasjon er en stor del av faget, og det er viktig. Ved hjelp av kommunikasjon får vi gjort mye ut av media og vi lærer også veldig mye av hverandre ved å kommunisere uansett hvilken form for kommunikasjon vi bruker.

Jeg forventer å lære en del om effekten media generelt har på oss, og hvordan media kan brukes for å nå til folk osv.